"Podobaja się panu moje kwiaty? To są pierwsze słowa jakie
wypowiedziała Małgorzata do Mistrza."

Michał Bułhakow